Ved at tænke bæredygtige tiltag ind i dine investeringer kan du være med til at skubbe virksomheder i en mere ansvarlig og klimavenlig retning.

I Jyske Bank har vi fokus på at tilbyde investeringsprodukter, som gør det muligt for dig at bidrage til at fremme den bæredygtige omstilling gennem dine investeringer. Samtidig er det vores mål at gøre klogere på begreber og sammenhænge – herunder at imødegå de myter og misforståelser, der findes omkring investeringer med et bæredygtigt fokus.

3 myter om investering og bæredygtighed

Det koster på afkastet at investere med fokus på bæredygtige tiltag

Her kan vi hverken sige rigtigt eller forkert. Vores analyser af historiske afkast viser, at det i nogle tilfælde har kostet på afkastet at investere med fokus på bæredygtige initiativer – i andre tilfælde har det ikke.

Investering med fokus på bæredygtige tiltag handler kun om klima

Forkert. Klimaet og den grønne omstilling fylder rigtig meget i debatten om bæredygtighed, men der er mere i spil. Det gælder også for investeringer med fokus på bæredygtige tiltag, hvor der bl.a. også kigges på virksomhedernes sociale forhold og på god selskabsledelse.

Fokus på bæredygtige tiltag er et fravalg af alle miljøbelastende investeringer

Forkert. Bæredygtige tiltag skal forstås bredere end at fravælge investeringer i særligt miljøbelastende brancher eller selskaber med stor miljøbelastning. Det handler også om at bruge investeringerne aktivt og støtte virksomheder, der viser viljen og evnen til at forandre sig i en positiv retning i forhold til deres miljøbelastning.


Vigtige tanker før du investerer

Afklar præferencer og formål – og invester efter dem!

Find ud af, hvad der giver mening for dig – og vælg den kombinationen af investeringstilgange, som passer dig bedst. Uanset hvilke holdninger du har til bæredygtig omstilling i øvrigt, så er det vores anbefaling, at du som minimum forholder dig til investeringens bæredygtighedsrisici og de nuancer, der gør sig gældende i en verden, der ikke er sort og hvid. Du kan se fire eksempler på det i afsnittet: Bæredygtige initiativer er spækket med nuancer. Det gælder om at optimere og gøre porteføljen mere robust.

Husk spredning, investeringsprofil og tålmodighed

De traditionelle huskeregler for investering gælder stadig, så selvom du brænder for et bestemt tema eller selskab, så forsøg at sprede dine investeringer ud over flere områder. Sørg for at dine investeringer matcher din risiko og vær tålmodig – der er tale om langsigtede investeringer, hvor afkastet - også af de bæredygtige initiativer eller trends, skal ses over en vis tidshorisont. Husk også at tjekke dine investeringer løbende for at sikre, at de stadig matcher dine holdninger og mål.


Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL

I Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL investeres i selskaber, der understøtter den samlede porteføljes positive bidrag til en bæredygtig udvikling. Det sker blandt andet ved specifikke til- og fravalg, som fokuserer på at rette afdelingens investeringer mod selskaber, der understøtter omstillingen til et samfund med lavere CO2-udledning.

Har du produkter, som fx Jyske Investering, Jyske Private Banking Investering, Jyske Private Banking Formuepleje, Jyske NemInvestering eller Puljer, så indgår Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL allerede som en del af den samlede investering.

Du kan også få bæredygtige initiativer med i dine investeringer via din pensionsopsparing ”Letsikring af indtægt ved pension” tegnet gennem Jyske Bank. Læs mere på www.letpension.dk/klima
4 veje til at præge den bæredygtige udvikling via investeringer

 

Investeringer spiller en nøglerolle for klimamålene

Vi har alle en kæmpestor og fælles klimaudfordring. Regeringer og virksomheder skal løfte deres del af ansvaret for, at klimamålene kan indfries, men den private kapital spiller også en nøglerolle. Her er Jyske Bank en del af løsningen sammen med andre forvaltere af private formuer.”

Kenneth Styrbæk

 

Kenneth Styrbæk
Vice President og ESG-Manager
Jyske Banks kapitalforvaltningsselskab, Jyske Capital.