Invester med fokus på bæredygtige fremskridt

Vær med til at præge udviklingen i en bæredygtig retning

Investering er en central drivkraft for den bæredygtige omstilling. Det betyder, at du kan være med til at skubbe virksomheder i en mere ansvarlig og klimavenlig retning med dine investeringer. Men hvordan gør du så det?

Når vi rådgiver dig om investering eller forvalter din portefølje, er vi forpligtet til at spørge ind til dine præferencer for bæredygtighed. Du kan fokusere på bæredygtige tiltag på to måder:

Mere af det gode

Du har mulighed for at angive, hvor stor en del af din investering du ønsker at investere bæredygtigt. En investering er ifølge EU’s disclosureforordning bæredygtig, hvis virksomheden bidrager til et miljømål eller et socialt mål, ikke skader andre miljø- eller sociale mål og følger god selskabsledelse.

Du kan også angive, hvor stor en del af din investering, der skal leve op til EU’s taksonomiforordning, der er et klassifikationssystem med seks miljømål. Investeringen lever op til taksonomien, hvis virksomheden bidrager væsentligt til et eller flere miljømål – uden at skade de øvrige. Den skal desuden overholde minimumsgarantier for arbejdstager- og menneskerettigheder.

EU-taksonomiens miljømål:

  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Mindre af det dårlige

Du har også mulighed for at angive, om din investering skal tage højde for at minimere den negative påvirkning på miljø og samfund, fx ved at reducere CO2-udledning eller minimere fossile brændstoffer.

Du kan naturligvis kombinere de to metoder, som du vil. Nedenfor kan du læse mere om Jyske Banks fokus på at minimere den negative påvirkning på miljø og samfund under bankens bæredygtige investeringstiltag.

Fire elementer er kernen i vores bæredygtige investeringstiltag

I Jyske Bank har vi forpligtet os til at arbejde målrettet med bæredygtige tiltag i vores investeringsløsninger, bl.a. gennem flere internationale aftaler og samarbejder. Grundlæggende bygger vores indsats på fire overordnede tilgange, som er selve kernen i vores arbejde med at skabe investeringstilbud, der understøtter ansvarlig udvikling og fremmer miljømæssige og sociale karakteristika.

Herunder finder du en beskrivelse af elementerne samt oplysning om i hvilke produkter, de enkelte elementer er en del af processen.

 
Kenneth Styrbæk
"Vi har alle en kæmpestor og fælles klimaudfordring. Regeringer og virksomheder skal løfte deres del af ansvaret for, at klimamålene kan indfries, men den private kapital spiller også en nøglerolle. Her er Jyske Bank en del af løsningen sammen med andre forvaltere af private formuer.”

Kenneth Styrbæk
Senior Vice President og ESG-Manager
Jyske Banks kapitalforvaltningsselskab, Jyske Capital