Forbrugerombudsmanden og Jyske Bank er uenige om negative renter

I en periode fra 2019 til 2022 opkrævede Jyske Bank negative renter på visse konti med indlån for privatkunder. Forbrugerombudsmanden mener ikke, at banken var berettiget til det, og har nu stævnet Jyske Bank. Jyske Bank er uenig med Forbrugerombudsmanden.

Jyske Bank

Af Jyske Bank

14. sep. 2023 11.20

Fra 1. december 2019 til 1. oktober 2022 opkrævede Jyske Bank negative renter på visse konti med indlån for privatkunder. Det gjorde Jyske Bank og de fleste andre banker af forretningsmæssige årsager og med baggrund i en markedssituation, hvor centralbankerne havde haft negative renter i en årrække.

Forbrugerombudsmanden har nu stævnet Jyske Bank med en påstand om, at banken ikke var berettiget til at indføre og opkræve negative renter på en række konkrete opsparingskonti samt visse særligt regulerede konti.

Jyske Bank er uenig med Forbrugerombudsmanden. I Jyske Banks forretningsbetingelser, som gjaldt alle privatkunder, stod der tydeligt, at renten var variabel og kunne ændres under visse omstændigheder.

Som følge af dette og en række andre grunde er det Jyske Banks opfattelse, at banken var berettiget til at indføre og opkræve negative renter, også på de konti, som Forbrugerombudsmandens sag mod Jyske Bank omfatter.

Sagen skal afgøres ved domstolene, og der kan gå lang tid, før den bliver afgjort. 

Læs mere om sagen, hvilke konti den omfatter, og hvad den betyder for kunderne på www.jyskebank.dk/negativrente

Jyske Bank har ikke yderligere kommentarer, så længe sagen verserer.