Negative renter: Hvad betyder Forbrugerombudsmandens stævning for dig?

Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank med en påstand om, at banken ikke var berettiget til at indføre og opkræve negative renter på en række specifikke konti med indlån for privatkunder. Læs mere om stævningen, og hvad den betyder for dig som kunde.

I perioden fra 1. december 2019 til 1. oktober 2022 opkrævede Jyske Bank negative renter på visse konti med indlån for privatkunder, dog kun af beløb ud over visse friholdelsesgrænser.

Det gjorde vi og de fleste andre banker af forretningsmæssige årsager og med baggrund i en markedssituation, hvor centralbankerne havde haft negative renter i en årrække.

Vi mener, at banken var berettiget til at opkræve negative renter på privatkunders konti med indlån, men Forbrugerombudsmanden er uenig heri og har nu valgt at stævne banken i sagen. Spørgsmålet kan få betydning for hele banksektoren og skal afgøres ved domstolene.

Hvad sker der nu?

Sagen skal afgøres ved domstolene. Der kan gå lang tid, før den bliver afgjort.

Hvad mener vi?

Jyske Bank er uenig med Forbrugerombudsmanden. I bankens forretningsbetingelser, som gjaldt alle privatkunder, stod der tydeligt, at renten var variabel og kunne ændres under visse omstændigheder. Som følge af dette og en række andre grunde er det vores opfattelse, at banken var berettiget til at indføre og opkræve negative renter, også på de konti som Forbrugerombudsmandens sag mod Jyske Bank omfatter.

Hvilke konti er omfattet?

Stævningen omfatter følgende konti med indlån for privatkunder:

 • Børneopsparingskonti
 • Børnebørneopsparingskonti
 • Gaveopsparingskonti
 • Personskadeerstatningskonti (kreditorbeskyttede konti)
 • Ratepensionskonti
 • Selvpensionskonti
 • Kapitalpensionskonti
 • Aldersopsparingskonti
 • Opsparingskonti med binding
 • Basale betalingskonti (”Grundkonto, betalinger”)
 • Basale indlånskonti (”Grundkonto, indlån”)

Alle andre kontotyper for privatkunder, herunder eksempelvis almindelige transaktionskonti (lønkonti) og opsparingskonti uden binding, er ikke omfattet af stævningen.

Hvad kan du gøre?

Du kan kontakte din rådgiver pr. telefon eller ved at skrive via mobil- eller netbank. Du kan også ringe til banken på 89 89 89 89 eller [email protected] for at få oplyst, om du har haft de specifikke konti, der er omfattet af stævningen, og hvor meget du har betalt i negativ rente.

Der kan gå lang tid, før sagen bliver afgjort. I den forbindelse gør Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at forbrugere, som mener at have et krav på tilbagebetaling af negative renter, kan klage til Det finansielle ankenævn. Se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse herom.


Spørgsmål og svar

Hvor meget har du betalt i negativ rente?

Du kan kontakte din rådgiver eller banken på 89 89 89 89 eller [email protected] for at få oplyst, om du har haft de specifikke konti, der er omfattet af stævningen, og hvor meget du har betalt i negativ rente.

Kan du selv finde oplysninger om, hvad du har betalt?

På dine årsopgørelser kan du se en opgørelse af de indlånsrenter, du har betalt eller modtaget i løbet af et år. Du finder årsopgørelsen i din mobil- eller netbank. Renten gøres op som et samlet beløb for året, så eventuelle negative og positive renter kan have udlignet hinanden.

Du kan også finde oplysninger om, hvad du har betalt, på dine kontoudtog. Det gælder dog kun, hvis der er tale om en ren indlånskonto. Hvis du har låneret på kontoen, kan posteringerne også indeholde andre elementer, fx provision og udlånsrente.

Kan du få penge tilbage?

Det er vores opfattelse, at banken var berettiget til at indføre og opkræve negative renter, og at du ikke skal have penge tilbage. Det afhænger i sidste ende af domstolenes afgørelse i sagen og en række andre forhold.

Hvordan klager du til Det finansielle ankenævn?

På Det finansielle ankenævns hjemmeside kan du læse om, hvordan du klager. Der er en formular og en vejledning dertil. Du finder det på www.fanke.dk.

Har det nogen betydning, at du ikke længere er kunde i Jyske Bank?

Det har ingen betydning, at du ikke længere er kunde hos os. Du vil fortsat kunne få oplyst, hvad du har betalt i negativ rente mv. i den periode, du har været kunde i Jyske Bank.

Er dette også relevant for dig, der er kunde i det tidligere Handelsbanken?

Forbrugerombudsmandens stævning omfatter alene specifikke konti med indlån for privatkunder i Jyske Bank, men spørgsmålet kan få betydning for hele banksektoren.

Som kunde i det tidligere Handelsbanken kan du have betalt negative renter. Du kan få oplyst, hvor meget du har betalt i negativ rente på dine private konti med indlån i det tidligere Handelsbanken, ved at kontakte din rådgiver eller banken på 89 89 89 89 eller [email protected].

Hvis du var kunde i det tidligere Handelsbanken, men flyttede dit engagement, før Jyske Bank overtog banken (1. december 2022), kan du kontakte Svenska Handelsbanken på [email protected].

Hvad mener vi?

Vi er uenige med Forbrugerombudsmanden. Det er vores opfattelse, at banken var berettiget til at indføre og opkræve negative renter, også på de konti som Forbrugerombudsmandens sag mod Jyske Bank omfatter. Vi lægger særlig vægt på følgende forhold:

 • I Jyske Banks forretningsbetingelser, som gjaldt alle privatkunder, stod der tydeligt, at renten var variabel og kunne ændres under visse omstændigheder.
 • Lovgivningen forhindrer efter vores opfattelse ikke opkrævning af negative renter. Det har både Finanstilsynet og Det finansielle ankenævn bekræftet flere gange.
 • Vi indførte først negative renter syv år efter, at Nationalbanken havde gjort det, og vi opkrævede kun negative renter af beløb over visse friholdelsesgrænser. Det betyder, at mange privatkunder ikke har betalt negativ rente, og de fleste kun har betalt mindre beløb.
 • Desuden har kunderne til enhver tid frit kunnet flytte deres indeståender og/eller konti til andet pengeinstitut uden gebyrer (kun på pensionskonti er der et flyttegebyr på 800 kr.), placere deres penge i fx værdipapirer med lav risiko (fx sikre og korte obligationer), eller indfri gæld.

Hvorfor indførte Jyske Bank negative renter?

 • Bankerne lægger sig op ad Nationalbankens styringsrenter, når de fastlægger egne renter. I 2019 havde Nationalbankens styringsrenter været negative helt siden 2012. I samme periode var udlånsrenten på bank- og realkreditlån også meget lav, helt ned til omkring 0%. Det var en meget usædvanlig markedssituation, og vi mente, at de negative indlånsrenter var et nødvendigt skridt for at sikre, at vi fortsat kunne drive en ansvarlig forretning.
 • Jyske Bank var den første bank i Danmark, der indførte negative renter for privatkunder. Langt de fleste danske banker fulgte trop.
 • Bankerne afskaffede de negative renter i løbet af 2022, i takt med at Nationalbankens rente steg, og markedet vendte tilbage til en normal situation med en normal rentemarginal.