Jyske Bank-koncernens resultat for 2003

Resumé
  • Resultat før skat kr. 1.809 mio.
  • Basisindtjening er steget 21% til kr. 1.120 mio.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 156 mio.
  • Avance ved salg af Totalkredit er kr. 533 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 26,3%.
  • Resultat før skat pr. aktie kr. 49,22.
  • Solvens 12,4%, heraf kernekapital 10,2%.
  • Budget 2004 viser en basisindtjening på kr. 1.000-1.200 mio.
Sammendrag i tal
  2003  2002 2001 2000 1999
Netto rente- og gebyrindtægter 3.732

3.648

3.389 3.178 2.776
Basisindtjening 1.120 926 938 869 633
Beholdningsindtjening 156 157 -48 386 643
Ordinært resultat før skat 1.809 1.083 890 1.255 1.276
Årets resultat 1.284 511 623 1.083 897