Per Schnack

Per Schnack

Bestyrelsesmedlem siden 2019

Professionelt bestyrelsesmedlem

Civiløkonom, HD (F), HD (IØ), bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive

Født 1961


Valgt til bestyrelsen

Per Schnack blev indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i 2019.

Nuværende valgperiode udløber

2024

Uafhængig

Ja

Udvalgsposter

Revisionsudvalget (formand), Koncernrisikoudvalget

Aktier i Jyske Bank ultimo 2021

3.668


Erhvervskarriere

2018- Konsulent- og bestyrelsesarbejde
1991‑2018 Direktør (CFO & CRO), Danmarks Skibskredit A/S. Fra 2008 en del af direktionen, hvor hans primære ansvarsområder var Finans, Økonomi, IT, Legal and Compliance samt Intern Kontrol
1985‑1991 Fuldmægtig/finanschef, J. Lauritzen A/S
1983‑1985 Trainee/souschef på rente- og valutasektionen, A.P. Møller

Per Schnack besidder dermed ikke alene den ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen, men har tillige kvalifikationer indenfor regnskab jf. Finanstilsynets krav herom.

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder pr. 31.12.2021

Ingen

Særlige kompetencer

Bredt kendskab til ledelse af finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel regulering, kapitalmarkeder, regnskabsaflæggelse, rating og obligationsudstedelse