Ekstra funktioner til Jyske Netbank Erhverv

Der findes en række funktioner, som du kan tilvælge til Jyske Netbank Erhverv. Nogle af dem er for alle - andre gælder kun for virksomheder med Jyske Netbank Erhverv Plus. Du kan læse mere om de ekstra funktioner herunder, og hvordan du får adgang til dem i din netbank.


Selvadministration

Kun Jyske Netbank Erhverv Plus

Med en Administrationsaftale har jeres virksomhed mulighed for selv at administrere brugere og deres fuldmagter til netbanken. Det giver flere fordele: I får overblik og kontrol over, hvad jeres brugere kan i netbanken. Og når der er ændringer, kan I lave dem selv med det samme – uden at kontakte banken og sende dokumenter frem og tilbage.

En netbankadministrator kan:

 • oprette nye brugere og ophæve brugere
 • tildele og ændre fuldmagter til brugere*
 • spærre brugere og ophæve spærring af brugere
 • bestille MitID der KUN kan bruges til banken

Se en mere detaljeret beskrivelse af mulighederne.

Kontakt rådgiver


Bank Connect

Bank Connect er en fælles standard for udveksling af oplysninger mellem økonomisystemer og banker. Den direkte vej mellem dit økonomisystem og din bank.

Det betyder, at mange af din virksomheds daglige processer omkring betalinger og afstemninger kan ske direkte i økonomisystemet, uden at I skal bruge Jyske Netbank Erhverv – fx betale regninger, sende betalingsinstrukser og hente betalingsstatus, kontoudtog og adviseringer.

Økonomisystemet udveksler alle nødvendige oplysninger automatisk med bankens IT-systemer. Det betyder, at dit økonomisystem selv klarer udvekslingen af betalingsoplysninger og kontobevægelser, og at du ikke længere behøver at klare det via Jyske Netbank Erhverv. Det er samtidig en sikker løsning hvor sikkerheden håndteres direkte mellem ERP udbyderen og Bank Connect.

Flere leverandører af de væsentligste ERP-/økonomisystemer understøtter løsningen, som standard bankintegrationsmodul. En liste over nogle af de tilsluttede ERP-udbydere kan findes på Bank Connects Whitelist.

Se Whitelist over ERP-udbydere.

Læs mere på Bank Connects hjemmeside.

Interesseret?

 1. Kontakt leverandøren af virksomhedens økonomisystem og hør om din virksomhed har mulighed for at bruge Bank Connect til jeres system/version.
 2. Når du ved, at du kan bruge Bank Connect, kan du bestille din adgang via nedenstående side, hvorefter vi vil oprette aftalen og sende den til underskrift i virksomheden.

Viser det sig, at din virksomheds økonomisystem ikke giver mulighed for at bruge Bank Connect, er du velkommen til at kontakte din rådgiver, som planlægger et møde med en Cash Management-specialist. Sammen finder vi en løsning til dig.

Bestil Bank Connect


EDI-modul

Kun Jyske Netbank Erhverv Plus

EDI står for Electronic Data Interchange og er en elektronisk overførsel af forretningsdokumenter. Filudvekslingen sker som hovedregel via VANS.

Ved at indføre EDI kan din virksomhed reducere manuel behandling af data og dermed opnå økonomiske og administrative besparelser.

Med EDI-modulet får du bl.a. mulighed for at:

 • sende virksomhedens udbetalingsfil direkte fra økonomisystemet til Jyske Bank
 • modtage FI-advisering og elektroniske kontoposter direkte fra Jyske Bank til virksomhedens økonomisystem
 • Få egne fonds- og depotdata og evt. også på andre kunder, som du har fuldmagt til (depotbeholdning, fondshandel, udbytte, udtrukne, returskat, flytning, stamdata)

Du sparer tid med at importere, godkende og indsende betalingsfilerne samt hente fx FI-advisering i netbanken. Når betalingerne er modtaget i Jyske Bank, indlægger vi dem som færdig godkendte betalinger i Jyske Netbank Erhverv Plus, og her kan du behandle dem på lige fod med manuelt indtastede betalinger. Hvis fx en betaling skal slettes/annulleres inden afsendelse, kan dette altså stadig lade sig gøre.

Interesseret i EDI-modul?

Kontakt rådgiver


Værdipapirhandel

Hvis du har et værdipapirdepot, kan du få adgang til at handle værdipapirer gennem din netbank. Du kan dog ikke handle værdipapirer til og fra sikkerheds-, spærret -, forvaltnings- og formueplejedepoter samt depoter med fuldmagtsprodukter.

I netbanken kan du bruge følgende ordretyper: 

 • Straksordre: ordren udføres straks og til en pris/kurs, som du kender på forhånd.
 • Markedsordre: Jyske Bank forsøger at udføre ordren baseret på den aktuelle kurs i markedet.
 • Limitordre: en markedsordre, som du har tilføjet en maksimal købskurs eller en minimal salgskurs.

Vil du handle værdipapirer i netbanken?

Kontakt rådgiver


Realtidskurser og markedsdybde

Du kan se realtidskurser på danske aktier, investeringsbeviser og svenske aktier, noteret på NASDAQ OMX København og NASDAQ OMX Stockholm. Du kan se det bedste bud og det bedste udbud pr. aktie i realtid samt seneste handelskurs og klokkeslæt.

Du kan se de 5 bedste bud og de 5 bedste udbud for en bestemt aktie/investeringsbevis, noteret på NASDAQ OMX København og for en bestemt aktie på NASDAQ OMX Stockholm.

Interesseret i Realtidskurser og markedsdybde?

Du kan selv tilmelde dig begge dele i netbanken.


Trade Finance

Kun Jyske Netbank Erhverv Plus

Du kan blive oprettet som bruger af systemet Trade Finance Online, som giver dig mulighed for at håndtere Trade Finance-sager af typerne:

 • Documentary Credits (import- og eksportremburser) 
 • International Collections (import- og eksportinkasso).

Det er muligt at oprette, ændre og forespørge på aktuelle sager, samt at modtage og udskrive korrespondance.

Vil du have adgang til Trade Finance?

Kontakt rådgiver


ICM-modul

Kun Jyske Netbank Erhverv Plus

International Cash Management (ICM) er et internationalt elektronisk banksystem, der er baseret på SWIFT meddelelser. ICM er en løsning til at fjernstyre din virksomheds konti i udenlandske banker. ICM er ikke direkte betalingsformidling med deraf følgende posteringshåndtering. Der er således ikke tale om et realtidsbillede, men et "spejl" af den rigtige konto i et fremmed pengeinstitut, som kontoen så ud den foregående dag.

Udover at få daglig information om posteringer og saldi, kan du foretage betalinger fra jeres udenlandske konti og hjemtage beløb.

Interesseret i ICM-modul?

Kontakt rådgiver