Overførsel til udlandet

Der er forskelle i omkostninger, gennemløbstid og informationskrav afhængig af modtagerlandet. Du kan overføre penge til en konto i udlandet via Jyske Netbank eller via din afdeling. 

Overførsler til EU-/EØS-lande

Alle betalinger i euro, der sendes til EU-/EØS-lande, kaldes SEPA-betalinger. SEPA-betalinger er omfattet af lov om betalinger. Se, hvilke lande og valutaer der er omfattet.

Jyske Bank deltager i et udenlandsk samarbejde omkring SEPA-betalinger, så du enkelt og effektivt kan overføre euro mellem banker i forskellige lande. SEPA er det fælles eurobetalingsområde, som EU-medlemslandene, Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz er med i.

Du kan foretage en SEPA-betaling til en konto i et af EU-/EØS-landene. 

  • En kontooverførsel på tværs af landegrænserne afvikles inden for én bankdag. Hvis du sender betalingen inden kl 13.30, er den fremme i modtagers bank samme dag.
  • Du skal anvende IBAN kontonummer samt gebyrkoden SHA.

Se et kort over EU-/EØS-lande

Overførsler til lande uden for Europa

Betalinger til lande uden for Europa eller i anden valuta end euro kaldes standard overførsler. Betalingen er til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter afsendelse.

Se, hvilke oplysninger der er nødvendige for at gennemføre betalingen

Hjælp til at komme videre?

Book møde eller kontakt din egen rådgiver