Overførsel til udlandet

Der er forskelle i omkostninger, gennemløbstid og informationskrav afhængig af modtagerlandet. Du kan overføre penge til en konto i udlandet via Jyske Netbank Erhverv eller via din afdeling. 

Overførsler til EU-/EØS-lande

Alle betalinger i euro, der sendes til EU-/EØS-lande, kaldes eurobetalinger. Eurobetalinger er omfattet af lov om betalingstjenester, se hvilke lande og valutaer, der er omfattet.

Jyske Bank deltager i et udenlandsk samarbejde omkring eurobetalinger (SEPA) , så du enkelt og effektivt kan overføre euro mellem banker i forskellige lande. SEPA er det fælles eurobetalingsområde, som EU-medlemslandene, Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz er med i.

Du kan foretage en eurobetaling til en konto i et af EU-/EØS-landene. 

  • En kontooverførsel på tværs af landegrænserne afvikles inden for én bankdag. 
  • Du skal anvende SWIFT og IBAN, samt gebyrkoden SHA.

Se et kort over EU-/EØS-lande.

Overførsler til lande uden for Europa

Betalinger til lande udenfor Europa eller i anden valuta end Euro, kaldes standard overførsler. Betalingen er til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter afsendelse.

Se hvilke oplysninger der er nødvendige, for at gennemføre betalingen

Hjælp til at komme videre?

Book møde eller kontakt din egen rådgiver