Valutakonto

Hvis din virksomhed fakturerer udenlandske kunder i en udenlandsk valuta, har du mulighed for, at beløbene indsættes på en valutakonto i Danmark.

Du kan bruge indestående til at betale egne kreditorer og derved spare vekslingsgebyrer og valutamarginaler, eller din virksomhed kan betale afdrag og renter på eventuelle valutalån. Valutakontoen er et godt supplement til de mere traditionelle sikringsinstrumenter.

EU/EØS-lande

Specielt ved samhandel med EU/EØS-lande i euro vil det ofte være en fordel, at du aftaler med dine kunder, at de kan indbetale direkte på en konto hos Jyske Bank i Hamborg eller i Danmark. Med reglerne for grænseoverskridende betalinger i SEPA-området er det ikke længere en fordel at have en opsamlingskonto hos andre banker i SEPA-området.

For at gøre det nemt for kunder at indbetale til din virksomhed er det vigtigt, at virksomhedens faktura indeholder oplysninger om Jyske Banks SWIFT code JYBADKKK og virksomhedens IBAN nr.

Vi kan oprette valutakonti i alle gængse valutaer.