Overførselsservice

Overførselsservice passer til jeres virksomhed, når I skal have gennemført udbetalinger, fx:

  • løn og alle øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med løn, til ATP, A-skat m.m.
  • skadesudbetalinger
  • tilbagebetalinger af overskydende aconto beløb

Overførslen sker direkte fra virksomhedens konto til modtagerens konto. Oplysning om udbetalinger kan afleveres indtil dagen før dispositionsdagen.

Kommunikationen sker direkte mellem Nets og virksomheden via datatransmission.

Mulighed for anvendelse af NemKonto

I kan overføre direkte til modtagers Nemkonto. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at kende modtagers kontonummer. Afsender skal i stedet angive modtagers CPR-nummer eller CVR-nummer.

Med eller uden Informationsservice

Har I også behov for at sende en række informationer til fx Skattestyrelsen, ATP, pensionsselskaber mv. i forbindelse med fx en lønoverførsel, kan I med fordel kombinere Overførselsservice med Informationsservice.

Læs mere om løsningerne hos Nets: