Leverandørservice

Med en aftale om Leverandørservice opnår din virksomhed:

 • færre manuelle indbetalinger
 • automatisk træk på din kundens konto på forfaldsdagen
 • indbetalinger direkte til virksomhedens konto
 • mulighed for udbetaling ved kreditnota
 • mulighed for automatisk bogføring
 • mulighed for at opkræve dagligt og med kort varsel

Opkrævningsoplysninger skal sendes til Nets, som udbyder Leverandørservice.

Mange økonomisystemer kan selv danne/udlæse de nødvendige opkrævningsoplysninger til Nets. Kontakt evt. din systemleverandør, hvis du vil høre nærmere om den mulighed.

Har du allerede Leverandørservice? 

Gør det endnu nemmere for dig selv og få flere kunder til at tilmelde sig.

Brug også Leverandørservice til udbetalinger

Med Leverandørservice kan du indgå en aftale med din virksomheds leverandører om, at tilgodehavender automatisk bliver trukket fra virksomhedens konto, når de forfalder til betaling.

Automatisk betalingstræk giver:

 • færre administrative opgaver
 • en effektiv betalingsproces
 • advisering fra kreditor inden betalingsdagen
 • et samlet overblik over virksomhedens pengestrømme
 • færre indbetalings- og rykkergebyrer
 • rentegevinster, for betalingerne sker på sidste rettidige betalingsdag

Kontakt dine leverandører og undersøg, om de modtager betalinger gennem Leverandørservice.