Jyske Prioritet+ giver dig fleksibilitet i økonomien

Anbefalet af TænkJyske Prioritet+ er til dig, der har opsparing og vil have fleksibilitet i din økonomi. Du får et lån med en af markedets p.t. laveste, variable renter. Og så kan du tilknytte en indlånskonto til bedre vilkår end på vores indlånskonti i øvrigt, og du kan sætte penge ind og hæve dem igen i takt med dine behov. Det giver dig ekstra fleksibilitet, samtidig med at du får en god rente.

Lånet kort fortalt

  • En af markedets p.t. laveste variable renter
  • Mulighed for at tilknytte en opsparingskonto til en af markedets p.t. højeste renter
  • Fleksiblitet til at få mest muligt ud af din økonomi
  • Mulighed for at få op til 10 års indledende afdragsfrihed
  • Løbetid på 4-30 år
Mand med bare tæer nyder udsigten ved vandet

Fakta om Jyske Prioritet+

Det kan du bruge lånet til

Jyske Prioritet+ er et bankboliglån (også kaldet et prioritetslån) til private, der vil finansiere deres ejerbolig. Du kan låne op til 80% af boligens værdi (sommerhuse dog 75%).

Rente på lånet

Din rente på lånet består af en variabel basisrente (CIBOR3*) og et variabelt rentetillæg, som kan ændre sig i lånets løbetid efter almindelige varslingsregler. Basisrenten er fast i 3 måneder ad gangen. Når lånet får ny rente, ændres ydelsen på lånet.

Fleksibelt boliglån til dig med opsparing

Du kan tilknytte en indlånskonto og sætte penge ind og hæve dem igen i takt med dine behov. Indlånskontoen har samme variable basisrente (CIBOR3*) som lånet og et variabelt rentefradrag eller -tillæg, der er forskelligt fra rentetillægget på udlånet. 

Afdragsfrihed fra begyndelsen

Lånet kan være med indledende afdragsfrihed i op til 10 år. Afdragsfrihed giver dig nogle år med ekstra luft i økonomien. Periodens længde skal aftales fra start.

Detaljer om indlånsrenten

Rentefradraget/-tillægget kan ændre sig efter alm. varslingsregler. Indlånsrenten gælder for indeståender op til restgælden på lånet. Ved indeståender over restgælden på lånet forrentes kontoen med indlånsrenten på en Totalkonto.

Betingelser

Se betingelserne i detaljer [PDF]

* CIBOR3 administreres af Danish Financial Benchmark Facility.

Optagelse og indfrielse af Jyske Prioritet+

Optagelse af Jyske Prioritet+

Jyske Prioritet+ ydes som et bankboliglån baseret på CIBOR3 som basisrente. Lånet udbetales til kurs 100. Det betyder, at provenuet ligger fast og er kendt inden udbetalingen. Se aktuelle priser.

Indfrielse af Jyske Prioritet+

Hvis du ønsker at indfri dit Jyske Prioritet+ lån, kan du med 5 bankdages varsel indfri lånet til kurs 100. En delvis indfrielse kan kun ske til termin og med 5 bankdages varsel. Sådan opsiger du dit lån.

Mand i lyseblå skjorte ved laptop

Det kan du bruge Jyske Prioritet+ til

Spar op til dine drømme

Har du en drøm, du sparer op til? Kombiner Jyske Prioritet+ med en indlånskonto til en af markedets p.t. højeste variable indlånsrenter. Mens din opsparing står på din konto, sparer du renteudgifter på dit lån.


Hold styr på boligøkonomien med net- og mobilbanken

Er du boligejer, kan du få overblik over dine lån i din netbank/mobilbank. Du kan fx følge med i, hvor meget du skylder og hvornår en omlægning er relevant for dig. Og er du på boligjagt, kan du regne på, hvor meget du kan købe for.

1/4

Få overblik over dine lån

Se dine realkreditlån og boliglån. Du kan se den månedlige ydelse, hvor meget du har afdraget på dine lån samt den aktuelle restgæld på lånene. Klikker du på et lån, ser du yderligere oplysninger som fx rente og restløbetid.

12:15
Skærmbillede, der viser et overblik over lånSkærmbillede, der viser hvordan man kan justere boligens værdi

Aktuelle nyheder om bolig

1/1