Prispolitik

Du skal betale for de ydelser, som du efterspørger i banken. Og det samme skal alle andre kunder. Men du skal i mindst mulig omfang betale for andre kunders brug af ydelser, ligesom de i mindst muligt omfang skal betale for dine.

Du betaler for egne varer

Du betaler altså for de ydelser og den service, du spørger efter i banken. Derfor er det væsentlige vel også, at du kan se et rimeligt forhold mellem den vare – eller den service – du får kontra den pris, du skal betale. Vi tager betaling for en række serviceydelser for at dække nogle af de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser.

Og dermed også sagt at den med, at ”de tager efterhånden gebyrer for hvad som helst henne i banken” ikke holder i virkeligheden.

Vi er som bank at sammenligne med enhver anden privat servicevirksomhed. Vi har vores indtjening på de aktiviteter, vi udfører for dig og vores øvrige kunder.

Du støder på mange forskellige priser, men det er kun et udtryk for, at vi har mange forskellige varer i butikken.

Undtagelser for kort, netbank og mobilbank

Du skal ikke betale for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa Debit, Visa Flex, Visa/Dankort, Dankort, Visa Basis og Visa Credit (gælder ikke med rejseforsikring), hvis du er helkunde med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Vi definerer det sådan her:

 • Helkunde
  Du (eller din ægtefælle/samlever) har din lønkonto, NemKonto og BS-aftaler i Jyske Bank.
   
 • Tilstrækkeligt forretningsomfang
  Den samlede husstand har minimum 500.000 kr. i indlån og/eller depot eller minimum 200.000 kr. i udlån og/eller kredit i Jyske Bank samt Jyske Realkredit. Indlån og udlån opgøres som gennemsnittet af dagsbalancen de forudgående 3 måneder. Den samlede husstand dækker over ægtefæller, samlever samt hjemmeboende børn under 18 år

Børn, 12:17-kunder, Ung-kunder og Private Banking-kunder betaler heller ikke for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa Debit, Visa Flex, Visa/Dankort, Dankort, Visa Basis, Visa 12:17 og Visa Junior. Vi definerer Private Banking-kunder sådan her:

 • Private Banking-kunde
  Den samlede husstand har minimum 2.000.000 kr. placeret i investeringskoncepter i Jyske Bank. Ved investeringskoncepter er der tale om investeringsløsninger, hvor Jyske Bank yder investeringsrådgivning og/eller investerer for dig

Har du en Grundkonto i Jyske Bank, indgår prisen for Jyske Netbank, Jyske Mobilbank, Visa Debit og Visa Basis i den månedlige afgift på kontoen.

Sker der ændringer i kundeforhold eller forretningsomfang, så du ikke længere opfylder kriterierne, vil du skulle betale for disse serviceydelser. Det ser vi på ved udgangen af hvert kvartal.

Alle skal betale - men ikke det samme

To kunder, som efterspørger det samme lån, skal ikke nødvendigvis betale samme pris. Vi har nemlig et meget enkelt princip: Jo flere af dine forretninger, du lægger hos os, des mindre skal du betale for de enkelte ydelser, du efterspørger i banken.

Og så det med kreditværdigheden

Desuden spiller det ind på den pris, du skal betale, hvor sikre vi kan være på at få de penge igen, som vi låner ud til dig. Også her er princippet enkelt: Jo sikrere vi kan være på, at du evner at betale tilbage, des mindre skal du betale i rente.

Kunder inddelt i risikoklasser

Vi inddeler kunderne i risikoklasser. Og for dig og andre kunder betyder det, at den enkelte kunde i mindst mulig omfang kommer til at betale for andre kunders manglende evne til at overholde deres forpligtigelser overfor banken.

Du kender princippet, da det er det samme som forsikringsselskaber bruger, når de inddeler deres kunder i forskellige risikoklasser i relation til for eksempel bilforsikringer.

Høj kundetilfredshed

Vi kan konstatere, at et antal målinger over de senere år, antyder, at kundetilfredsheden blandt Jyske Banks kunder ligger på et højt niveau på ”trods” af gebyrer. Vi tror, at tilfredsheden blandt andet skyldes den individuelle servicering og den individuelle prissætning.

Kunder ind og ud af butikken

Vi har i de sidste mange år hvert år opnået en nettotilgang af kunder. Denne nettotilgang dækker over store bruttobevægelser i form af kundetilgang og -afgang. Det er efter vores opfattelse et udtryk for, at der ikke alene er en stærk konkurrence i sektoren, men også at Jyske Bank har klaret sig pænt i denne konkurrence.