Grundkonto - hvis dit behov er helt enkelt

Grundkontoen er for dig med en meget overskuelig økonomi, som kan rummes på en enkelt konto, uden at der er behov for f.eks. opsparing, pension, lån, realkredit eller et kort uden saldokontrol, som fx Dankort. 

Du kan vælge imellem to varianter:

Grundkonto, betalinger

Til dig, der bruger BetalingsService eller har brug for at tilknytte faste betalinger til kontoen. 

Denne basale betalingskonto giver dig mulighed for at indsætte penge på kontoen og klare betalinger og overførsler i netbanken. Derudover kan du i EU og andre lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, bruge kontoen til at hæve kontanter, modtage penge og betale med et betalingskort.
Læs mere om dine muligheder med Grundkonto, betalinger.

Pris

  • Oprettelse: 0 kr.
  • Månedlig afgift: 25 kr.

Grundkonto, indlån

Til dig, der udelukkende bruger kontoen til at sætte penge ind på, og som klarer betalinger og overførsler i netbanken eller mobilbanken.

Pris

  • Oprettelse: 0 kr.
  • Månedlig afgift: 15 kr.

Når de to varianter af Grundkontoen modsat andre kontoformer i Jyske Bank ikke er gratis at have, skyldes det, at vi skal have dækket omkostninger til IT, kontanthåndtering, kortudstedelse m.v. På grund af dit begrænsede engagement er der ikke udsigt til, at vi kan få dækket disse omkostninger ved at du laver andre bankforretninger med os.

Køb af yderligere tjenesteydelser eller aktier er ikke en forudsætning for adgangen til en Grundkonto.

Du får til gengæld mulighed for

  • Gratis at hæve penge ved kassen 5 gange om måneden - øvrige hævninger koster 25 kr.
  • Gratis netbank og mobilbank
  • Gratis Visa Debit

Prisændring pr. 1. juni 2017 - se mere her