Få en investeringsplan

På et møde med din rådgiver får du en færdig investeringsplan, der er skræddersyet til dig. Kernen i planen er en afdækning af din risikoprofil, hvilket danner grundlag for at vælge den rette investeringsstrategi.

Kend din riskoprofil

Din rådgiver finder din risikoprofil ved at spørge ind til de forhold, der især har betydning for investering. Hvor meget vil du investere? Hvad er dine forventninger til afkast? Hvor lang tid vil du investere pengene? Hvor meget vil og kan du risikere at tabe? Hvor økonomisk afhængig er du af investeringerne? I Jyske Bank kan du vælge mellem disse risikoprofiler:

Illustration af risikoprofiler

Find den rette investeringsløsning

Når vi kender din risikoprofil, kan vi vælge den investeringsløsning, der giver dig en optimal investering i forhold til den ønskede risiko.


Det får du

Med en investeringsplan giver du din investering et godt fundament. Du sikrer dig, at:

  • Dine investeringer passer til din nuværende situation
  • Der er taget højde for din risikovillighed og dine forventninger til afkast
  • Du har overblik over dine investeringer og muligheder
  • Dine investeringer ikke er tilfældige

Det er en god idé at tage planen op til overvejelse med passende mellemrum. Hvis din situation ændrer sig, kan det betyde, at din investeringsplan og dine investeringer også skal ændres.