Gaveafgift - hvor meget kan du give afgiftsfrit?

Du kan godt forære dine nærmeste en gave, uden at de skal dele med staten. Kun hvis gaven overstiger en vis værdi, skal modtageren betale gaveafgift. 

Enhver myndig person har ret til at give gaver fra sin egen formue. Et barn kan altså modtage afgiftsfrie gaver fra begge forældre. Hvis den ene ægtefælle ikke har formue i eget navn, er det kun den anden ægtefælle, der kan give gaver. 

Hør Jyske Banks podcast om lån og gaver i familien


Beløbsgrænser for afgiftsfrihed 2019

Gavemodtager Afgiftsfrit beløb Afgift af resten
Ægtefæller, registreret partner Ubegrænset beløb
Betingelser
0,00 %
Børn, børnebørn osv.
Stedbørn og deres børn osv.
65.700 kr. 15,00 %
Plejebørn
Betingelser for plejebørn
65.700 kr. 15,00 %
Samboende (personer, som giveren har haft fælles bopæl med i mindst to år)
Betingelser for samboende
65.700 kr. 15,00 %
Svigerbørn, når eget barn er i live 23.000 kr. 15,00 %
Svigerbørn, når eget barn er afgået ved døden 65.700 kr. 15,00 %
Forældre 65.700 kr. 15,00 %
Stedforældre, bedsteforældre 65.700 kr. 36,25 %
Andre 0 kr. Beskattes som personlig indkomst

Særlige betingelser

Ægtefæller

Ægtefæller kan give hinanden gaver ubegrænset uden, at der skal betales afgift. En gave i form af fast ejendom kræver, at I tinglyser et gavebrev/gaveoverdragelsesaftale i tingbogen.

Plejebørn

Plejebørn skal have haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst fem år. Opholdet skal være begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos gavegiver sammen med barnet.

Samboende

Samboende skal have haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen af gaven eller tidligere have haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på to år, når den fælles bopæl er ophørt alene pga. institutionsanbringelse, herunder ældrebolig.