Jyske Bank ændrer priser

Den 31. marts 2021 ændrer Jyske Bank priser.

Ændringerne sker af forretningsmæssige årsager for at imødegå omkostninger med baggrund i den aktuelle markedssituation med negative renter.

Vi ændrer friholdelsesgrænsen for, hvornår private kunder skal betale negativ rente på indlån i Jyske Bank.

Konti Nuværende grænse Ny grænse pr. 31. marts 2021
Konti med tilknyttet NemKonto 250.000 kr. 100.000 kr.
Grundkonto, indlån og Grundkonto, betalinger med tilknyttet NemKonto 50.000 kr. 25.000 kr.
Forvaltningskonti 250.000 kr. 100.000 kr.
Hvis to ejere af en konto begge har NemKonto tilknyttet kontoen, bliver friholdelsesgrænsen 200.000 kr. henholdsvis 50.000 kr. for Grundkonto.

Ny pris på serviceydelse.

Serviceydelse Nuværende pris Ny pris pr. 31. marts 2021
Rykker for manglende indlevering af værgemålsregnskab 0 kr. 150 kr.