Jyske Bank ændrer priser

Den 1. maj 2020 ændrer vi friholdelsesgrænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente på indlån i Jyske Bank. Grænsen bliver på 250.000 kr. på kundens NemKonto. Hvis NemKontoen er en Grundkonto, er grænsen dog 50.000 kr. På øvrige konti skal der betales negativ rente af alt indlån – dog med visse undtagelser for konti til børn og unge.

Samtidigt ændres den variable rentesats på private indlån over friholdelsesgrænsen fra -0,75% til -0,60%. Denne rentesats gælder også for de konti, hvor der skal betales negativ rente af alt indlån.

Se prisændringer