Vi ændrer rentesatser på variabelt forrentet udlån og opsparing

Den 15. december ændrer vi rentesatser på variabelt forrentet udlån og opsparing. Ændringen sker med baggrund i Nationalbankens rentenedsættelse den 5. december 2008.

Opsparing

  • Renten på Opsparingskonto uden opsigelse er uændret og garanteret frem til 1. marts 2009.
  • Renten på Jubilæumskonto er uændret.
  • Renten på Pensionskonti nedsættes med 0,50 procentpoint.
  • Renten af de første 25.000 kr. på Totalkonto nedsættes med 0,75 procentpoint, dog maksimalt ned til en årlig nominel rente på 0,125% p.a. Renten af resten nedsættes med 0,75 procentpoint, dog maksimalt ned til en årlig nominel rente på 0,25% p.a.
  • Renten på Folio-konti nedsættes til en årlig nominel rente på 0,00 % p.a. Renten nedsættes dog maksimalt med 0,75 procentpoint.
  • Renten på Kassekreditter nedsættes til en årlig nominel rente på 0,00 % p.a. Renten nedsættes dog maksimalt med 0,75 procentpoint.
  • Renten på øvrige transaktionskonti med en årlig nominel rente på 0,125 % p.a. nedsættes til en årlig nominel rente på 0,00 % p.a. Renten nedsættes dog maksimalt med 0,75 procentpoint.

Renten på øvrig opsparing nedsættes med 0,75 procentpoint.

Eventuelle ændringer af rentesatsen på Millionærkontoen annonceres særskilt.

Lån

Renten på lån og kreditter til private og erhverv nedsættes med 0,25 procentpoint. Det svarer til en nedsættelse af den årlige nominelle rente på et typisk lån til private på 0,27 procentpoint.

Din lokale Jyske Bank kan give dig nærmere information om de nye satser