Ændring af rentesatser

Nationalbanken foretager renteændringer med virkning fra fredag den 7. juni 2024. Det betyder, at vi nedsætter renten på produkter, der automatisk følger Nationalbankens indskudsbevisrente:

  • Indskudsbevisrenten nedsættes med 0,25 procentpoint til 3,35%
  • Udlånsrenten nedsættes med 0,25 procentpoint til 3,50%
  • Foliorenten nedsættes med 0,25 procentpoint til 3,35%

Renten på Jyske Prioritet og andre produkter, der følger Nationalbankens rente på indskudsbeviser, vil ligeledes blive nedsat med 0,25 procentpoint med virkning fra den 7. juni 2024.

Indlånsrenten på Prioritetsindlån vil tilsvarende blive nedsat med 0,25 procentpoint op til det tilknyttede låns saldo.