Jyske Bank ændrer renten på udlån

Jyske Bank forhøjer renten på visse udlån med op til 0,5 procentpoint med virkning fra 29. juni 2012.

Endvidere varsles der på pengemarkedsprodukter, udlandslån og valutakassekreditter
en tilsvarende forhøjelse af marginalen med virkning fra 29. juni 2012.

Garantiprovisionen forhøjes med op til 0,25 procentpoint med virkning fra 29. juni 2012.

Den fortsatte uro om den europæiske gældskrise medfører forøgede finansieringsomkostninger for pengeinstitutterne. Renteforhøjelsen skaber bedre overensstemmelse mellem bankens priser og finansieringsomkostninger, hvilket understøtter bankens rating.

Endvidere vil renteforhøjelsen medgå til at dække bankens øgede udgifter til Indskydergarantifonden som konsekvens af afviklingen af Sparekassen Østjylland og Spar Salling. Jyske Bank har ikke eksponering i form af garantikapital eller anden efterstillet kapital i hverken Sparekassen Østjylland eller Spar Salling.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til bankdirektør Niels Erik Jakobsen, tlf. 89 89 20 08.