Jyske Bank ændrer rentesatser på variabelt forrentet ind- og udlån

Indlån

Den 17. april 2023 forhøjer Jyske Bank den variable rentesats på udvalgte private indlån i danske kroner.

Renten på Opsparingskonto, Opsparing Ung, Personskadeerstatningskonto og pensionskonti ændres til:

 • 1,05 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr.
 • 1,55 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.
 • 1,65 % om året for indestående over 500.000 kr.

Renten på Børneopsparing, Børnebørnsopsparing og Gaveopsparing forhøjes til 1,75 % om året af hele saldoen.

Renten på Oskarkonto, Skolekonto, 12:17 konto, Uddannelsesopsparing, Boligopsparing, Etableringskonto og Iværksætterkonto forhøjes til 1,05 % om året af hele saldoen.

Renten på opsparing med 6 måneders opsigelse forhøjes til 2,00 % om året af hele saldoen.

Udlån

Den 17. maj 2023 forhøjer Jyske Bank renten på variabelt forrentede lån, kreditter og bevilgede overtræk til private i danske kroner med 0,85 %-point. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med 0,8527 %-point. Dog er Andelsboligkredit, Andelsboligkredit+, Andelsboliglån, Andelsboliglån+, Boliglån, Boliglån+, Boligkredit, Byggekredit, Lånesagskonto, Grundkøbskredit og Energilån friholdt. Friholdelsen gælder ikke for bevilgede overtræk. En ændring af renten på Energilån er tidligere varslet de berørte kunder via brev.

Justeringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau i Danmark, hvor Nationalbanken den 3. februar 2023 og 17. marts 2023 har forhøjet renten med samlet 0,85 %-point.

Varslingen omfatter ikke indlån og udlån indgået før 1. december 2022 med det tidligere Handelsbanken Danmark* og overdraget til Jyske Bank. Varslingen omfatter heller ikke indlån og udlån indgået efter 1. december 2022 med den del af Jyske Bank, som består af de overtagne aktiviteter fra det tidligere Handelsbanken Danmark.

Du kan tilmelde dig mailservice og få besked, når Jyske Bank ændrer priser.

Ændringerne vil blive varslet på sædvanlig vis.

* Med Handelsbanken Danmark menes Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige, CVR-nr. 24246361, og Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB (publ), Sverige, CVR-nr. 32476759.


Ændringen påvirker følgende kontoprodukter:

Kontotyper - Indlån

Ændres til 1,05 % om året for indestående mellem 0 kr. og 100.000 kr., 1,55 % om året for indestående mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 1,65 % om året for indestående over 500.000 kr.:

 • Opsparingskonto
 • Opsparing Ung
 • Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Aldersopsparing
 • Forvaltningskonto (disponibel og kapital)
 • Personskadeerstatningskonto

Ændres til 1,05 % om året:

 • Oskarkonto, Skolekonto og 12:17 Konto
 • Uddannelsesopsparing
 • Boligopsparing
 • Etableringskonto
 • Iværksætterkonto
 • Gravstedskonto
 • Konjunkturudligningskonto

Ændres til 1,75 % om året:

 • Børneopsparing
 • Børnebørnskonto og Børnebørnsopsparing
 • Gaveopsparing

Ændres til 2,00 % om året

 • Opsparing – 6 mdr. opsigelse (dekort 1,00 % af hævet beløb)

Ændres til 2,01 % om året

 • Indeksopsparing

Kontotyper - Udlån

 • Billån og Billån+
 • Indskudslån til personligt ejede virksomheder
 • Kommunegaranteret lån
 • Lån Ung
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
 • Privatlån

Kontotyper - Bevilget overtræk

 • Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
 • Boligkredit
 • Byggekredit
 • Grundkøbskredit
 • Lånesagskonto, deponering
 • Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung og Lønkonto Ung
 • Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto