Ændring af rentesatser

Den 1. september 2019 nedsætter vi rentesatserne på udvalgte indlåns- og opsparingskonti, herunder Opsparingskontoen.

Se oversigt over ændringer.