Ændring af rentesatser

Renten på Jyske Prioritet, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente på indskudsbeviser, sættes op med 0,10 procentpoint. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,11 procentpoint.

Renten på PrioritetsIndlån forhøjes tilsvarende for opsparing svarende til lånesaldoen på Jyske Prioritet.

Renten forhøjes med 0,10 procentpoint på øvrige lån og kreditter, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente på indskudsbeviser.

Ændringen har virkning fra den 8. januar 2016.

Din lokale Jyske Bank kan give dig nærmere information om de nye satser.