Jyske Bank ændrer renten

Jyske Bank har besluttet at hæve renten på variabelt forrentet udlån med op til 0,25% med
virkning fra 1. juli 2011. Endvidere vil der på pengemarkedsprodukter, udlandslån og valutakassekreditter
blive varslet en tilsvarende forhøjelse af marginalen.

Direktør Jørgen Lund Pedersen udtaler, at baggrunden herfor er stigende finansieringsudgifter
for den finansielle sektor, herunder Jyske Bank, som følge af den generelle uro på de
finansielle markeder og uroen som følge af de seneste bankkrak i Danmark.

Det kan desuden oplyses, at krakkene i Amagerbanken og Fjordbank Mors mv. for Jyske
Banks vedkommende medfører udgifter til Indskydergarantifonden på knap 300 mio. kr. i 1.
halvår 2011.