Ændring af rentesatser

Nationalbanken foretager renteændringer med virkning fra fredag den 16. juni 2023. Det betyder, at vi forhøjer renten på produkter, der automatisk følger Nationalbankens indskudsbevisrente:

  • Indskudsbevisrenten forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,10%
  • Udlånsrenten forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,25%
  • Foliorenten forhøjes med 0,25 procentpoint til 3,10%

Renten på Jyske Prioritet og andre produkter, der følger Nationalbankens rente på indskudsbeviser, vil ligeledes blive forhøjet med 0,25 procentpoint med virkning fra den 16. juni 2023.

Indlånsrenten på Prioritetsindlån vil tilsvarende blive forhøjet med 0,25 procentpoint op til det tilknyttede låns saldo.