Ændring af rentesatser

Nationalbanken foretager renteændringer med virkning fra fredag den 28. oktober 2022. Det betyder følgende:

  • Indskudsbevisrenten forhøjes med 0,60 procentpoint til 1,25%
  • Udlånsrenten forhøjes med 0,60 procentpoint til 1,40 %
  • Foliorenten forhøjes med 0,60 procentpoint til 1,25 %

Renten på Jyske Prioritet og andre produkter, der følger Nationalbankens rente på indskudsbeviser, vil blive forhøjet med 0,60 procentpoint med virkning fra den 28. oktober.

Indlånsrenten på Prioritetsindlån vil tilsvarende blive forhøjet med 0,60 procentpoint op til det tilknyttede låns saldo.

Øvrige renter
Ændringer i bankens øvrige rentesatser er under afklaring og vil blive meldt ud, så snart disse foreligger.