Ændring af rentesatser

Renten på Jyske Prioritet, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser, sættes ned med 0,15 procentpoint. Det svarer til en nedsættelse af debitorrenten med ca. 0,16 procentpoint.

Renten på PrioritetsIndlån sættes tilsvarende ned på opsparing svarende til lånesaldoen på Jyske Prioritet.

Renten nedsættes med 0,15 procentpoint på øvrige lån, kreditter og opsparing, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser.

Ændringen har virkning fra den 23.01.2015.

Din lokale Jyske Bank kan give dig nærmere information om de nye satser.