Ændring af rentesatser

Nationalbanken foretager renteændringer med virkning fra fredag d. 16. december 2022. Det betyder følgende:

  • Indskudsbevisrenten forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,75 %
  • Udlånsrenten forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,90 %
  • Foliorenten forhøjes med 0,50 procentpoint til 1,75 %

Renten på Jyske Prioritet og andre produkter, der automatisk følger Nationalbankens rente på indskudsbeviser, vil blive forhøjet med 0,50 procentpoint med virkning fra den 16. december.

Indlånsrenten på Prioritetsindlån vil tilsvarende blive forhøjet med 0,50 procentpoint op til det tilknyttede låns saldo.

Øvrige renter
Ændringer i bankens øvrige rentesatser er under afklaring, og vil blive meldt ud så snart disse foreligger.