Ændring af rentesatser

Den 25. oktober 2021 ændrer Jyske Bank den variable rentesats på private indlån fra -0,60% til -0,70%. Samtidig sænker vi indlånsrenten på Pengemarkedskonti Privat ved at regulere marginalen med 0,10 procentpoint.

Friholdelsesgrænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente på indlån er uændret. Det vil sige, at grænsen på Grundkonti med NemKonto tilknyttet er 25.000 kr., og for øvrige kontoprodukter med NemKonto tilknyttet er grænsen 100.000 kr. Grænsen på konti målrettet børn samt konti under forvaltning er 100.000 kr. pr. konto. 

Justeringen sker efter, at Nationalbanken nedsatte renten fredag den 1. oktober 2021.

Ændringen påvirker følgende kontoprodukter:

Kontotyper
Oskarkonto, Skolekonto og 12:17 Konto
Børnebørnskonto og Børnebørnsopsparing
Børneopsparing
Grundkonto, indlån og Grundkonto, betalinger
Totalkonto Ung, Budgetkonto Ung, og Lønkonto Ung
Totalkonto, Totalkonto Private Banking, Lønkonto, Lønkonto Private Banking og Budgetkonto
Visa Credit Konto
Opsparingskonto
Opsparing Ung
Opsparing – 6 mdr. opsigelse
Bolig- og uddannelsesopsparing
Etablerings- og Iværksætterkonto
Indkomst- og konjunkturudligningskonto
Gaveopsparing
Prioritetsindlån (Jyske Q4, Jyske L30, Topprioritet, Morsø, Finansnetbanken og Sparekassen Lolland)*
Boligkredit
Andelsboligkredit og Andelsboligkredit+
Byggekredit
Grundkøbskredit
Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Aldersopsparing
Pensionsopsparing Indeks**
Afkastkonto investering
Jyske Investering, Jyske Investeringspleje Basis og Jyske Private Banking Investering
Jyske Private Banking Formuepleje
Aktiesparekonto
Afkastkonto §53a bankopsparing
Invest konto og No 1 Account
Forvaltningskonto (disponibel og kapital)
Foreningskonto
Gravstedskonto
Personskadeerstatning
Deponeringskonto, Sikringskonto og Lånesagskonto
Pengemarkedskonti til private kunder
Opsagt konto

*Ændringen gælder kun for den del af indestående, som overstiger udlån på den konto, den er koblet rentemæssigt sammen med.

**Renten ændres fra -0,59% til -0,69%