Ændring af rentesatser

Renten på Jyske Prioritet, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser, sættes ned med 0,15 procentpoint. Det svarer til en nedsættelse af debitorrenten med ca. 0,16 procentpoint.

Renten på PrioritetsIndlån sættes tilsvarende ned på opsparing svarende til lånesaldoen på Jyske Prioritet.

Renten nedsættes med 0,15 procentpoint på øvrige lån, kreditter og opsparing, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser.

Ændringen har virkning fra den 30.01.2015.

Med virkning fra 1. marts 2015 nedsætter vi renten på Opsparingskonto og ændrer renteintervaller:

  Nye satser pr. 1. marts 2015 Ændringer i renteintervaller
0-49 stk.
Jyske Bank-aktier
   
Under 100.000 kr. 0,00% p.a. Før: Under 50.000 kr.
100.000 kr. – 250.000 kr. 0,15% p.a. Før: 50.000 kr. – 150.000 kr.
Over 250.000 kr. 0,30% p.a. Før: Over 150.000 kr.
Mindst 50 stk.
Jyske Bank-aktie.
   
Under 100.000 kr. 0,10% p.a. Før: Under 50.000 kr.
100.000 kr. – 250.000 kr. 0,25% p.a. Før: 50.000 kr. – 150.000 kr.
Over 250.000 kr. 0,40% p.a. Før: Over 150.000 kr.

Renten for Opsparingskonto er garanteret fra 1. marts 2015 til 1. september2015.

Din lokale Jyske Bank afdeling kan give dig nærmere information om de nye satser. Du kan også se de nye satser på jyskebank.dk eller i Jyske Netbank. Derudover kan du tilmelde dig mailservice på jyskebank.dk og få besked, når renten ændrer sig.