Ændring af rentesatser

Den 15. juli 2011 ændrer vi rentesatserne på variabelt forrentet opsparing og lån.

Opsparing

Renten på Totalkonto med indestående over 25.000 kr. og pensionskonti med indestående over 100.000 kr. forhøjes med 0,125 procentpoint. Renten på Gavekonto forhøjes med 0,25 procentpoint.

Lån

Renten på lån og kreditter til private og erhverv  forhøjes med 0,25 procentpoint. Det svarer til, at debitorrenten på et typisk lån til private bliver forhøjet med 0,27 procentpoint.

Din lokale Jyske Bank-afdeling kan give dig nærmere information om de nye satser. Som privatkunde kan du også se de nye satser på jyskebank.dk eller i Jyske Netbank. Derudover kan du tilmelde dig til mailservice på jyskebank.dk,  når renten ændrer sig.