Ændring af rentesatser

Som konsekvens af det generelle renteniveau ændres renten på en række variabelt forrentede indlånsprodukter.

Se den fulde liste over ændringer [PDF]

Ændringerne træder i kraft fra og med 7. januar 2015.

Din lokale Jyske Bank kan give dig nærmere information om de nye satser.