Ændring af rentesatser

Nationalbanken foretager renteændringer med virkning fra fredag den 22. juli 2022. Det betyder følgende:

  • Indskudsbevisrenten hæves med 0,50 procentpoint til -0,10%
  • Udlånsrenten hæves med 0,50 procentpoint til 0,05%
  • Foliorenten hæves med 0,50 procentpoint til -0,10%

Renten på Jyske Prioritet og andre produkter, der følger Nationalbankens rente på indskudsbeviser, vil blive hævet med 0,50 procentpoint med virkning fra den 22. juli 2022. Indlånsrenten på Prioritetsindlån vil tilsvarende blive hævet med 0,50 procentpoint op til det tilknyttede låns saldo.