Jyske Bank ændrer renten

Produkter, der følger Nationalbankens indskudsbevisrente, er nedsat med 0,25 procentpoint med virkning fra 9. december 2011.

Variabelt forrentede indlån nedsættes med op til 0,25 procentpoint med virkning fra 8. februar 2012.

Den finansielle sektor, herunder også Jyske Bank, oplever fortsat stigende finansierings- og kapitalomkostninger samt et forværret risikobillede for dansk og europæisk økonomi.

Med baggrund heri hæves udlånsrenten for privat- og erhvervskunder med op til 0,50 procentpoint med virkning fra 8. februar 2012.

Venlig hilsen
JYSKE BANK

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Jørgen Lund Pedersen på tlf. 8989 1500