Vi ændrer rentesatser pga. udvikling i Nationalbankens indskudsbevisrente

Renten på Jyske Prioritet, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente på indskudsbeviser, nedsættes med 0,50 %-point. Det svarer til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,52 %-point.

Renten på PrioritetsIndlån nedsættes tilsvarende for opsparing svarende til lånesaldoen på Jyske Prioritet.

Renten nedsættes med 0,50 %-point på øvrige lån og
kreditter, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente på indskudsbeviser.

Ændringen har virkning fra d. 19. december 2008.

Din lokale Jyske Bank kan give dig nærmere information om de nye satser. Som privatkunde kan du også se de nye satser på jyskebank.dk.