Ændring af rentesatser

Renten på Jyske Prioritet, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser, sættes op med 0,15 procentpoint. Det svarer til en forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,16 procentpoint.

Renten på PrioritetsIndlån forhøjes tilsvarende for opsparing svarende til lånesaldoen på Jyske Prioritet.

Renten forhøjes med 0,15 procentpoint på øvrige lån, kreditter og opsparing, hvor renten er relateret til udviklingen i Nationalbankens rente for indskudsbeviser.

Ændringen har virkning fra den 28. april 2014.

Din lokale Jyske Bank kan give dig nærmere information om de nye satser.