Se din investering i et langsigtet perspektiv

De fleste investorer løber før eller siden ind i en periode med turbulens og negative afkast. I den situation er det vigtigt at huske, at udsving er noget helt normalt. Afkast og risiko følges ad, så når vi som investorer gerne vil have et attraktivt afkast, så må vi være forberedte på, at der vil være større eller mindre bump på vejen.

Derfor bør et negativt afkast ikke i sig selv opfattes som et signal om, at tiden er inde til at trække sig ud af investeringen. I stedet anbefaler vi, at du vurderer din investering og dit afkast over en længere periode. I det perspektiv vil man som investor typisk se, at man rent faktisk er blevet belønnet for at påtage sig risiko i form af positive afkast målt over en lidt længere periode.

Derfor skal du tænke langsigtet, når du investerer
Aktiemarkedet går op og ned, og når verden rammes af store kriser, vil udsvingene på markedet være tilsvarende store. Så er det, at du skal have evnen til at tænke langsigtet, zoome ud, og kigge på det store billede. Historisk har markedet nemlig altid rejst sig over tid.


Undervurder ikke din tidshorisont

Hos mange investorer kan tidshorisonten reelt være længere, end de selv går ud fra. Det gælder især, hvis pengene skal bruges over en længere periode. Så er det afgørende målepunkt ikke det tidspunkt, hvor du begynder at bruge pengene, da en stor del af investeringen har en længere tidshorisont.

Vi anbefaler, at vi du løbende genovervejer målsætningen med din investering og den risiko, du er villig til at tage. Det er vigtigt, at der er en god sammenhæng mellem målsætningen og investeringen.

Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker hjælp til at overveje situationen.


Kan det være en løsning at tage en pause fra markedet?

Når de finansielle markeder er inde i en usikker fase, kan det være fristende at tage en pause fra usikkerheden ved midlertidigt at forlade markedet og placere pengene på en konto.

Det lyder umiddelbart logisk, men i praksis er det en tvivlsom strategi. For du kan gå glip af vigtige kursstigninger, hvis du ikke er med på vognen, når markedet for alvor begynder at gå opad igen. Og erfaringen viser, at det er mere end svært at vurdere, hvornår tiden er inde til at træde ind på markedet igen.

Vores vurdering er derfor, at de bedste resultater opnås ved at lægge en velovervejet investeringsstrategi og så følge den gennem langsigtede investeringer.