Min fornuftige far har oprettet en fremtidsfuldmagt

1. januar 2022 havde 145.148 danskere oprettet en fremtidsfuldmagt. Min far er en af dem. På den måde har han selv valgt, hvem der skal træffe de vigtige økonomiske og personlige beslutninger på hans vegne, hvis han selv mister evnen til det – fx som følge af demens. Han valgte mig.

Formueøkonom Bettina Brask, ældre mand på en bænk

AfBettina Brask, Formueøkonom

27. jan. 2022 10.15

Min far er en ældre herre på 84 år. Han har haft et godt langt liv, hvor han har været selvstændig med et større landbrug. Mine forældre var gift i 56 år indtil min mors død i 2019. Far er blevet boende i deres hus og klarer stadig sig selv, men har dog købt sig til lidt rengøringshjælp. Han læser meget, både bøger og aviser, og har alle dage gjort det. Min far har derfor en stor viden og indsigt i mange ting, og han har altid været god til at træffe beslutninger.

Som du kan høre, så er jeg meget stolt af min far og håber, at jeg vil være lige så frisk som ham, når jeg når den høje alder.

Min far er dog også meget bevidst om, at han på et tidspunkt kan blive syg eller dement, så han ikke længere er i stand til selv at træffe de rigtige beslutninger. Derfor bad han om min hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt, så jeg kan træffe de økonomiske og personlige beslutninger for ham, hvis han en dag ikke længere kan det selv. Det er en beslutning, der har givet både ham, mig og resten af familien en rar følelse af tryghed og sikkerhed.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, vælger du selv en eller flere personer, der får fuldmagt til at træffe de vigtige beslutninger på dine vegne, hvis du selv mister evnen. Det kan fx være en ægtefælle, et eller flere voksne børn eller andre familiemedlemmer – eller en god ven. Uanset hvem du vælger, så sørg for at have en god dialog omkring det. På den måde sikrer du dig, at vedkommende har både evnen og viljen til at tage opgaven, og kender dine ønsker og holdninger. At min far spurgte mig, kom helt naturligt, da jeg i forvejen hjælper ham med flere praktiske ting.  

En fremtidsfuldmagt kan gælde både økonomiske og personlige forhold – eller blot den ene del. Du kan også vælge, at én person skal stå for alt det økonomiske og en anden for de personlige forhold, som fx adgang til at søge om offentlig hjælp som hjemmehjælp, komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal. 
 
Det er vigtigt at huske, at fuldmagten kun træder i kraft, hvis du engang i fremtiden mister evnen til selv at varetage dine egne interesser. Man kan sammenligne det med en forsikring. Det er Familieretshuset, der skal afgøre om fuldmagten kan træde i kraft – det sker bl.a. ud fra en lægelig vurdering.

Fremtidsfuldmagt eller værgemål

Har du ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, så er det en længere og mere besværlig proces for de pårørende at få lov til at varetage dine interesser, da det kræver et værgemål. Og familien skal blive enige om, hvem der skal søge om værgemålet, da der kun kan udpeges én værge til at tage ansvaret.

Anmodning om værgemål behandles af Familieretshuset – og i nogen tilfælde ryger sagsbehandlingen videre til retten. Det skal også nævnes, at et værgemål ikke giver samme frie handlefrihed som en fremtidsfuldmagt. En værge er under forvaltningens tilsyn og skal aflægge regnskab, hvis der er en formue.

Kan de pårørende ikke blive enige, så udpeger Familieretshuset en professionel værge. Så, hvis du vil være sikker på, at dine interesser varetages af en eller flere du kender – og spare dem for diskussioner og besvær – så er fremtidsfuldmagten den sikre vej.

Udfordringer uden fremtidsfuldmagt

Hvis du lever i et parforhold, og en af jer bliver alvorligt syg af en blodprop, en hjerneblødning, demens eller en anden sygdom som gør, at han eller hun ikke er ved sine fulde fem, så kan den raske part blive låst i sine handlinger.

Jeg har mødt ægtefæller uden fremtidsfuldmagt, hvor den ene er blevet dement og kommet på plejehjem. Ægtefællen, som ikke er på plejehjem, bor stadig i parrets fællesejede bolig – og hvis han eller hun ønsker at sælge boligen, så kræver det en godkendelse fra Familieretshuset eller en afgørelse i familieretten. Det betyder, at den raske ægtefælle er låst i fællesboligen, indtil sagen er afsluttet.

For min fars vedkommende, så har han sikret sig med fremtidsfuldmagten. Nu skal han ikke bekymre sig om, hvad der skal ske, hvis han rammes af en alvorlig sygdom og ikke selv kan varetage sine økonomiske interesser. Med fuldmagten har han sørget for, at jeg i den situation kan betale hans regninger, omlægge han boliglån eller endnu vigtigere, sælge hans hus, hvis han skal flytte ind på et plejehjem.

Hvordan oprettes fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt skal som udgangspunkt oprettes og underskrives digitalt på tinglysning.dk – hvor der også er en udførlig vejledning, så du kan oprette fuldmagten selv. Efter oprettelsen skal du møde op og bekræfte det personligt over for en notar ved byretten. Der er også god vejledning og eksempler på borger.dk. Har du særlige ønsker eller krav, der skal med i fremtidsfuldmagten, kan du med fordel lave den i samråd med en advokat.

Da min far er fritaget fra kravet om digital selvbetjening og e-post, så brugte vi den alternative mulighed, som er at henvende sig til Familieretshuset i stedet for byretten. Vi havde fuldmagten med på papir, og min far underskrev den under tilsyn på Familieretshuset.

Hvordan bliver fuldmagten så aktiveret?

Som nævnt, træder fremtidsfuldmagten først i kraft, når fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine egne interesser. Hvis vi vender tilbage til min far, så skal jeg som fuldmagtshaver selv henvende mig til Familieretshuset og anmode om, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft. Det kræver en lægelig udtalelse og de øvrige nærmeste pårørende skal orienteres. Og forhåbentligt bliver det aldrig nødvendigt.

Men det er ikke kun personer oppe i alderen, som bør lave en fremtidsfuldmagt. Det gælder alle os, som gerne selv vil bestemme, hvem der skal varetage vores interesser, hvis vi ikke selv kan. Og som vil gøre det hele nemmere for de nærmeste pårørende i en svær tid. For uanset alder, kan man jo risikere at blive ramt af en sygdom eller hændelse, som gør, at man bliver ude af stand til selv at varetage sine økonomiske eller personlige forhold.

Jeg synes, at min far har taget endnu en klog beslutning, ligesom de øvrige 145.147 personer. Nu er jeg i gang med at lave min fremtidsfuldmagt – hvad med dig?

 

Bliv klogere på fremtidsfuldmagter