Understreg den grønne profil med et grønt realkreditlån

Jyske Bank introducerer et grønt realkreditlån til erhvervskunder – målrettet grønne og bæredygtige investeringer i ejendomme og anlæg. Lånet tilbydes til finansiering af grønne erhvervsejendomme og til aktiviteter, der er med til at nedbringe CO2-udledningen og derved understøtte en bæredygtig omstilling.

Bæredygtig bygning med grøn beplantning på facaden

Af Jyske Bank

11. feb. 2021 12.00

Lånet har fået navnet ’Jyske Kort Rente – Grøn’ og finansieres gennem Jyske Realkredit. Det svarer til det eksisterende Jyske Kort Rente-lån, men finansieres i en selvstændig og grøn Cibor3-obligation. Som traditionelle realkreditlån kan den grønne version gives til finansiering af nybyggeri, eksisterende bygninger, energirenovering samt omlægning eller refinansiering.

Det stigende fokus på bæredygtighed og ansvarlighed i alle forretningsmæssige beslutninger og handlinger har også ført til en stigende efterspørgsel fra erhvervskunder efter mere bæredygtige lånemuligheder. Jyske Kort rente – Grøn er derfor et godt match for virksomheder, der prioriterer den grønne profil.  

Ved at vælge grøn finansiering viser virksomheden, at den tager et medansvar for en bæredygtig og klimavenlig udvikling – og det vil understøtte virksomhedens grønne profil over kunder og den øvrige omverden. Samtidig kan det gavne lånet, at de grønne obligationer vil være attraktive for fx pensionskasser og investeringsforeninger.

Fakta om Jyske Kort rente – Grøn

  • Variabel rente, der fastsættes fire gange årligt
  • Løbende udskiftning af bagvedliggende obligationer
  • Maksimal løbetid på 30 år
  • Mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år.