Jyske Banks delårsrapport for 1.- 3. kvartal 2017

TV: Jyske Bank overskud på 750 mio. kr. i 3. kvartal


Sammendrag

  • Resultat før skat 3.025 mio. kr. (1.-3. kvartal 2016: 2.403 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 12,6% p.a. (1.-3. kvartal 2016: 10,6% p.a.)
  • Resultat efter skat 2.363 mio. kr. (1.-3. kvartal 2016: 1.914 mio. kr.) forrenter gns. egenkapital med 9,8% p.a. (1.-3. kvartal 2016: 8,4% p.a.)
  • Basisresultat 2.433 mio. kr. (1.-3. kvartal 2016: 2.202 mio. kr.)
  • Underliggende stiger basisomkostninger med 1%
  • Tilbageførte nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 314 mio. kr. (1.-3. kvartal 2016: udgift på 144 mio. kr.)
  • Implementering af IFRS 9 forventes at forøge nedskrivningssaldoen med 1.000-1.500 mio. kr Kapitaleffekten heraf indregnes fuldt ud i regnskab og solvens for 1. kvartal 2018
  • Kapitalprocent 19,8, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,2 (ultimo 2016: 18,3 og 16,5)
  • Det er bestyrelsens hensigt at indstille et ordinært udbytte på 5,85 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2017 ved den ordinære generalforsamling i marts 2018. Ordinært udbytte for 2016 var 5,25 kr. pr. aktie
  • Jyske Bank tilbyder nu Apple Pay til kunder med VISA kort

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam: ” Jyske Bank har opnået et resultat på 2.363 mio. kr. i 1.–3. kvartal 2017, der forrenter egenkapitalen med 9,8% p.a. I 3. kvartal er forrentningen 9,2%. Resultatet er primært opnået ved stigende gebyrer og stigende bankboligudlån, der har understøttet en stabil nettorenteindtjening. Hertil kommer en tilbageførsel af nedskrivninger og en vækst i beholdningsresultatet.

Salget af bankboligudlån fortsætter i et godt tempo og udgør nu ca. 93 mia. kr. Udviklingen er understøttet af det seneste tiltag, der tilbyder ens boliglånspriser til del- og helkunder. Det har indtil nu medført en stigning i antal bestilte vurderinger pr. dag på 30-40%. Jyske Bank forventer derfor at fastholde en højere vækst end markedet i såvel 2017 som 2018.

Kreditkvaliteten viser fortsat fremgang især i erhvervsporteføljen, således at der i 2017 er tilbageført i alt 314 mio. kr., heraf 151 mio. kr. relateret til landbrug. Den forventede effekt af IFRS 9 på nedskrivningssaldoen er 1.000-1.500 mio. kr. og indregnes fuldt ud i 1. kvartal 2018 i såvel regnskab som solvens.

Som meddelt i går tilbydes Jyske Banks kunder med VISA-kort nu Apple Pay. Banken har fået mange forespørgsler fra kunderne, siden Apple Pay blev introduceret flere steder i udlandet, og derfor forventer vi en hurtig udbredelse og anvendelse af denne mobilbetalingsløsning blandt vores kunder. Udviklingen på mobilbetalings- og kortområdet går hurtigt i disse år. På kortområdet anvender Jyske Banks kunder primært VISA/Dankort og VISA Debit. Sidstnævnte forventer vi vil få tilført mange ekstra funktionaliteter i de kommende år” slutter Anders Dam.