Jyske Banks delårsrapport for 1. halvår 2014

 • Resultat efter skat 2.762 mio. kr. (1. halvår 2013: 955 mio. kr.) 
 • Resultat efter skat forrenter primoegenkapitalen med 31,6% p.a. (1. halvår 2013: 12,2% p.a.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. 994 mio. kr. (1. halvår 2013: 627 mio. kr.)
 • Udlån 344 mia. kr. (ultimo 2013: 131 mia. kr.) 
  • Realkreditudlån 209 mia. kr. (ultimo 2013: 0 mia. kr.) 
  • Bankudlån 116 mia. kr. (ultimo 2013: 111 mia. kr.) 
 • Bankindlån 130 mia. kr. (ultimo 2013: 116 mia. kr.) 
 • Kapitalprocent 16,4, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,3 (ultimo 2013: 16,0 og 15,3) 
 • Individuelt solvensbehov 10,4% (ultimo 2013: 9,8%)

Regnskabet i detaljer

Interview med Anders Dam