Jyske Banks delårsrapport for 1. halvår 2015

Basisindtægter 4.472 mio. kr. (1. halvår 2014: 3.712 mio. kr. ekskl. badwill på 2.360 mio. kr.)

 • Resultat før skat 1.803 mio. kr. (1. halvår 2014: 443 mio. kr. ekskl. badwill på 2.360 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 13,1% p.a. (1. halvår 2014: 5,1% p.a. ekskl. badwill
 • Kursreguleringer under basisresultat 386 mio. kr. (1. halvår 2014: 76 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 351 mio. kr. (1. halvår 2014: 838 mio. kr.)
  • Heraf udgør ledelsesmæssigt skøn 270 mio. kr. (1. halvår 2014: 0 mio. kr.)
 • Udlån 375 mia. kr. (ultimo 2014: 362 mia. kr.)
  o Realkreditudlån 234 mia. kr. (ultimo 2014: 219 mia. kr.)
  o Bankudlån 114 mia. kr. (ultimo 2014: 120 mia. kr.)
 • Bankindlån 129 mia. kr. (ultimo 2014: 133 mia. kr.)
 • Kapitalprocent 17,1, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,1 (ultimo 2014: 16,4 og 15,3)
  o Kapitalbuffer 10,3 mia. kr. (ultimo 2014: 9,7 mia. kr.)
  o Målsætning: kapitalprocent 17,5 og egentlig kernekapitalprocent 14,0
 • Fusionen med BRFkredit:
  o Resultat før skat i BRFkredit 362 mio. kr. (1. halvår 2014: 53 mio. kr.)
  o Alle omkostnings- og indtjeningssynergier forventes at få fuld årseffekt medio 2018 mod tidligere ultimo 2018
  o Forventede integrationsomkostninger er nu på 100-150 mio. kr. (seneste udmelding 150-200 mio. kr.)

Regnskabet i detaljer

Interview med Anders Dam