Jyske Banks årsregnskab 2014

Sammendrag

 • Resultat før skat 3.103 mio. kr. (2013: 2.301 mio. kr.)
 • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 17,8% (2013: 14,7%)
 • BRFkredits resultat før skat for 1. maj til 31. december 2014 udgør 457 mio. kr.
 • Kursreguleringer -653 mio. kr. (2013: 541 mio. kr.)
  - Heraf vedrørende kunders rentesikring -541 mio. kr. (2013: 249 mio. kr.)
 • Nedskrivninger på udlån mv. 2.538 mio. kr. (2013: 1.147 mio. kr.)
  - Heraf ledelsesmæssige skøn primært vedrørende landbrug 350 mio. kr. (2013: 0 mio. kr.)
  - Ultimo 2014 udgør den samlede nedskrivningsprocent på mælkeproducenter og svineavl 36%
  - Konstaterede tab 1.139 mio. kr. (2013: 1.331 mio. kr.)
 • Udlån 362 mia. kr. (2013: 131 mia. kr.)
  - Realkreditudlån 219 mia. kr. (2013: 0 mia. kr.)
  - Bankudlån 120 mia. kr. (2013: 111 mia. kr.)
 • Heraf nye boligudlånsprodukter 18 mia. kr. (2013: 0,4 mia. kr.)
 • Bankindlån 133 mia. kr. (2013: 116 mia. kr.)
 • Kapitalprocent 16,4, heraf egentlig kernekapitalprocent 15,3 (2013: 16,0 og 15,3)
 • Individuelt solvensbehov 10,9 % (2013: 9,8%)


Regnskabet i detaljer

Interview med Anders Dam