Jyske Banks delårsrapport for 1. halvår 2017

TV: Jyske Bank lander halvårsresultat på 1,6 mia. kr.


Sammendrag

 • Resultat før skat 2.067 mio. kr. (1. halvår 2016: 1.502 mio. kr.), hvilket forrenter primo egenkapitalen med 13,1% p.a. (1. halvår 2016: 10,0% p.a.)
 • Resultat efter skat 1.615 mio. kr. (1. halvår 2016: 1.193 mio. kr.), hvilket forrenter primo
  egenkapitalen med 10,2% p.a. (1. halvår 2016: 7,9% p.a.)
 • Basisresultat 1.610 mio. kr. (1. halvår 2016: 1.559 mio. kr.)
 • Underliggende stiger basisomkostninger med 1,7%
 • Tilbageførsel af nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 120 mio. kr. (1. halvår 2016:
  udgiftsførte nedskrivninger på 67 mio. kr.)
 • Kapitalprocent 19,4, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,5 (ultimo 2016: 18,3 og 16,5)
 • Igangværende aktietilbagekøbsprogram forhøjes med 1.000 mio. kr. og forlænges samtidig til 28. marts 2018 mod tidligere 29. september 2017

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam: ”Periodens resultat blev 1.615 mio. kr. efter skat og forrentede egenkapitalen med 10,2% p.a. i 1. halvår 2017 i overensstemmelse med målsætningen om 8-12%, hvilket anses for tilfredsstillende givet det lave renteniveau samt en reduktion i obligationsbeholdningen på ca. 15 mia. kr. siden ultimo 2016.

Siden 2011 har Jyske Bank deltaget i konsolideringen af den danske pengeinstitut- og realkreditsektor, hvilket har sat sig tydelige spor i koncernens markedsandele og samfundsmæssige betydning blandt penge- og realkreditinstitutter under dansk tilsyn.

  2012 2013 2014 2015 2016
Balance (% af BNP) 14.1 14.1 28.2 27.4 28.5
Udlån (markedsandel) 3.0 3.4 9.4 10.4 11.6
Indlån (markedsandel) 8.3 8.9 10.1 10.0 12.8
Source: The Danish Financial Supervisory Authority

Der er fortsat stor interesse for koncernens produkter fra såvel nye som eksisterende kunder. Med en tilgang i nye bankboligudlån på aktuelt 90,3 mia. kr., skabt på kun 3,5 år, er det stadig muligt at nå et niveau på 100 mia. kr. i løbet af 1. halvår 2018. Ligeledes opleves en betydelig interesse for almindelige realkreditprodukter til såvel privat som erhvervsformål. Også indenfor private banking, kapitalmarkeder og leasing noteres der stor kundeinteresse. 

Som følge af den solide vækst, den tilfredsstillende indtjening samt den gradvise omlægning af kapitalstrukturen har bestyrelsen besluttet at forhøje det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 1 mia. kr. frem til 28. marts 2018”, slutter Anders Dam.