Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2003

Resumé
  • Resultat før skat kr. 277 mio.
  • Basisindtjening udgør kr. 332 mio. mod kr. 198 mio. i 1. kvartal 2002.
  • Straksafskrevne investeringer på kr. 18 mio.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. -55 mio.
  • Resultat før skat kr. 277 mio. forrenter den regulerede primoegenkapital med 16,1% p.a.
  • Solvens inkl. 1. kvartals indtjening 11,3%, heraf kernekapital 8,7%.

 

Sammendrag i tal
  1. kvartal
2003
1. kvartal
2002
Hele året
2002
Netto rente- og gebyrindtægter 927 858 3.648
Basisindtjening 332 198 856
Beholdningsindtjening -55 104 227
Ordinært resultat før skat 277 302 1.083
Periodens resultat 175 203 511