Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2002

Resumé
  • Resultatet før skat er steget 22% til kr. 1.083 mio.
  • Basisindtjening udgør kr. 856 mio.
  • Straksafskrevne investeringer på kr. 302 mio.
  • Beholdningsafkast efter fundingomkostninger kr. 227 mio.
  • Resultat før skat pr. aktie kr. 29,32 mod kr. 24,11 for året 2001.
  • Resultat før skat kr. 1.083 mio. forrenter primoegenkapitalen med 17,5%.
  • Aktionær- og kundeantal på nyt rekordniveau.
  • Budget 2003 viser en basisindtjening på kr. 900-1.100 mio.
  • Solvens primo 2003 11,4%, heraf kernekapital 8,4%.

 

Sammendrag i tal
   2002 2001 2000 1999 1998
Netto rente- og gebyrindtægter 3.648 3.389 3.178 2.776 2.761
Basisindtjening 856 938 869 633 895
Beholdningsindtjening 227 -48 386 643 -185
Ordinært resultat før skat 1.083 890 1.255 1.276 710
Årets resultat 511 623 1.083 897 511