Jyske Bank-koncernens resultat for 1. kvartal 1999

Resumé
  • Resultat før skat øget med 40% til kr. 286 mio.
  • Solid basisindtjening
  • Omkostningsprocenten er 54

 

Sammendrag i tal
  1.kvartal
1999
1.kvartal
1998
Hele året
1998
Netto rente- og gebyrindtægter 723 691 2.761
Ordinært resultat før skat 286 204 710
Periodens resultat 208 150 511