Jyske Bank-koncernens reultat for 1. halvår 1999

Resumé
  • Resultat før skat kr. 761 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 29,4%

 

Sammendrag i tal
  1.halvår
1999
1.halvår
1998
Hele året
1998
Netto rente- og gebyrindtægter 1.400 1.379 2.761
Ordinært resultat før skat 761 365 710
Periodens resultat 536 248 511