Jyske Bank-koncernens resultat for 1.-3. kvartal 1999

Resumé
  • Resultat før skat kr. 1.063 mio.
  • Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 27,4%

 

Sammendrag i tal
  1.-3. kvt.
1999
1.-3. kvt.
1998
Hele året
1998
Netto rente- og gebyrindtægter 2.050 2.055 2.761
Ordinært resultat før skat 1.063 151 710
Periodens resultat 742 115 511