Jyske Bank-koncernens resultat for 1. kvartal 2000

Resumé
  • Resultat før skat kr. 471 mio. forrenter primoegenkapitalen med 34,8% p.a.
  • Basisindtjeningen fordoblet.
  • Tab/hensættelser på et lavt niveau.
  • Nye internet-relaterede aktiviteter.
  • Afkast af egne markedspositioner på kr. 160 mio.
  • Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 75 mio.

Læs ledelsens kommentarer

 

Sammendrag i tal
  1. kvartal
2000
1. kvartal
1999
Hele året
1999
Netto rente- og gebyrindtægter 764 723 2.776
Basisindtjening 311 154 633
Beholdningsindtjening 160 132 643
Ordinært resultat før skat 471 286 1.276
Periodens resultat 333 208 897